产品搜索
 
 
产品详情
AC800M控制器
AC800M 控制器是一种模件化、节能、规模可大可小的工业应用控制器,隶属于ABB AC800系列。其编程组态由一种高度集成Windows 7应用软件的系统 Control Builder M 实现。
AC800M 控制器强大的能力决定了其满足各种应用,从基本逻辑运算到高级控制或二者兼而有之、从少量的I/O点到数千点的应用、从本地安装到远程安装,AC800M都能应付自如。同时,AC800M支持多种通讯标准,如:Ethernet、Profibus DP、 RS 232C 等。
       AC800M及相关模件均采用DIN导轨式安装,每个模件由一可拆卸单元及相互连接的基座组成,基座实现模件间的外部连接,包括供电及通讯。控制器的核心为处理器模件及基座,其上安装的两个IEEE802.3以太网口可连接至控制网、监控系统或Control Builder M组态工具。 同时还提供了两个可替代以太网方式的RS232 C口可连接至Control Builder或监控系统或其它符合通讯协议要求的子系统。用户也可自定义通讯协议。 其中一个RS232 C口用于短信息的传递,如:编程工具,因此其只提供部分RS232 C 信息。另一通讯口用于长信息的传输,它提供了完全格式的RS232 C 信息,如:调制解调器的控制。模件的左侧有一用于通讯扩展(CEX)的插槽。系统提供了Profibus DP、FF、Modbus等多种类型的通讯模件,控制器可连接多至12个通讯模件。
 
特性
 
PM861 RISC 32位实时多任务微处理器
16 MB RAM 具有错误检测与校正
后备电池保持,包括电池电压监控
EPROM, 串行, 16 Kbit
内置温度检测设备
Watchdog
支持12 个现场总线模件扩展
2 个 Ethernet 接口, 2个RS 232C接口,ModuleBus 电气及光纤扩展
现场控制器可冗余设置,切换时间小于10ms
多至16个任务,最小任务周期1ms,SOE顺序发生事件分辨率小于1ms
 
大量的I/O模件扩展
 
   控制器右侧有一接口通过电气ModuleBus方式可连接多至12个S800 I/O模件,192个S800 I/O 点。这12个基本I/O族可通过连接电缆分散至两条DIN导轨上安装。
   I/O模件扩展的另一种方式是通过卡件上的光纤ModuleBus连接器扩展。此总线上可连接7个S800 I/O 簇。
   系统还可通过Profibus DP总线扩展出更多的I/O组簇,甚至远程安装。此方式下,一个AC800M 可管理数千点I/O。
   控制器模件上安装了用于RAM的备份电池确保系统失电情况下的数据保护。
   控制器模件表面具有电源、运行、错误、电池OK、各种通讯口数据发送/接收的LED指示灯,同时还有一复位按钮。
 
PROFIBUS-DP 通讯模件
 
   Profibus-Dp模件通过CEX总线接口与主(处理器)模件通讯。
   AC800M的Profibus模件作为主站通过总线周期性地从从站读取和存储数据。扫描周期取决于总线传输速率和所能访问的从站数量。
   使用中继器,一条总线最多可挂接124个节点,每段可挂接32个节点。
   电缆长度为最长可达1200米,其传输距离受制与速率大小。若使用光纤传输,最远可达20公里,且通讯速率为12Mb/s。
 
FOUNDATION Fieldbus 通讯模件
 
   此接口模件具有连接FOUNDATION FIELDBUS兼容设备的能力,标准传输速率31.25Kbit/s,传输距离为200-1200米,受制于电缆类型。该模件作为主站使用。
 
RS 232C通讯模件
 
   AC800M的RS 232C模件提供两RS 232C标准的RJ45插口,支持调制解调,传输速率从75-19200波特率可选。
   系统也提供独立的串口通讯卡件,支持多种电气标准:RS232C、RS422及RS485。
 
供电单元
 
   目前AC800M产品系列具有三种类型的供电单元:SD821,SD822和SD823。三者均为开关电源,将交流转换为24V直流。直流电流为2.5、5、10A,输入电压范围为交流155/230V。
   转换器的软启动功能降低了浪涌和消除了电源扰动。
   三种供电电源均可冗余或非冗余使用。
 
外部电池模件
 
   电池电源多用作一外部能源(非标准配置)以长期备份AC800M控制器相关数据。该单元通过一根特制的2米长的电缆连接至处理器模件。
 
控制软件
 
   AC800M具有很强的伸缩性,该控制器运行ABB的控制软件,其控制能力与通讯规模可大可小。按其能力大小分为如下三类:
 
1、二进制控制权限
   包括所有的基本数据类型和功能,如类型转换、算术运算、逻辑运算、触发器、时钟及计数器等符合IEC 61131-3标准的功能。
   此权限同时允许AC800M在一控制网络环境如RS232C或以太网等中作为服务器与其它站如:其它控制器、OPC服务器、Control Builder等通讯。
 
2、标准控制权限
 
包括所有上述功能及如下功能:
 
通讯:AC800M同样可以在某一遵从标准协议的控制网络如以太网、RS232中以客户机的方式与其它系统通讯。
过程对象处理:提供专用功能块用于工厂常见设备的控制如:电机、阀门的控制。这为控制工程师及工厂操作员提供了极大的便利。
常规控制:提供具有数字量或模拟量输出的单回路或串级控制PID功能块。方便的PID参数设置甚至具有PID参数自整定功能。
工厂标准的批量控制功能。
可选择具有错误自动修复及报告的冗余控制网络。
 
3高级控制权限
包括所有上述功能及如下功能:
高级PID控制及自适应常规控制。
籍助于控制模件架构的面向对象的高级控制。
可选择模糊控制算法。
 
   AC800M通过Control Builder M对其进行组态、编程及处理。此软件运行于Windows 2000系统平台,支持IEC 61131-3标准规定的五种编程语言。
 
- 如需更多信息,请跟销售联系 -
 
 
AC800M硬件清单
AC800M控制器单元 8M RAM PM851K01
AC800M控制器单元 8M RAM PM856K01
AC800M控制器单元 8M RAM PM860K01
AC800M控制器单元 16M RAM PM861AK01
AC800M控制器单元 16M RAM(冗余控制器) PM861AK02
AC800M控制器单元 32M RAM PM864AK01
AC800M控制器单元 32M RAM(冗余控制器) PM864AK02
AC800M控制器单元 PM866K01
AC801M控制器单元(冗余控制器) PM866K02
外部备份电池模件 SB821
外部备份电池模件 SB822
调试电缆 TK212A
双RS232-C通信模件 CI853K01
Profibus DP-V1通信模件 CI854AK01
MB300双口通讯模件 CI855K01
S100 I/O通信模件 CI856K01
TRIO 通信设备模件 CI862K01
Satt I/O 通信设备模件 CI865K01
INSUM 通信模件 CI857K01
DriveBus 通信模件 CI858K01
Modbus TCP interface CI867K01
IEC61850 通讯模件 CI868K01
备份电池 锂电池 3.6V,900MAH SB808
CEX总线扩展电缆 TK850V007
CEX总线终端(针式) TB850
CEX总线终端(孔式) TB851
冗余控制器连接电缆 TK851V010
冗余控制器连接终端 TB852
CEX总线互联模件 BC810K02
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2014 上海协开自动化科技有限公司 技术支持:寻程科技 沪ICP备15001616

友情链接

www.hg0088.so

www.hg0088.vc
www.hg-hg0088.com
www.hg-hg1088.com
www.hg-hg2088.com
hg-hg3088.com
www.88hg0088.com
www.wap0088.so
www.hg10889.com
www.vip0088.so

www-884.cc

www.hg0016.so
www.hg0016.cc
www.hg0016.net
www.hg0016.org

www.shijiebei.in

www.hg2033.cc

www.00889a.com

www.00889b.com

www.00889c.com

www.00889d.com

www.00889e.com

www.00889f.com

www.00889g.com

www.00889h.com

www.00889i.com

www.00889j.com

www.00889k.com

www.00889l.com

www.00889m.com

www.00889p.com

www.00889n.com

www.00889o.com

www.00889q.com

www.00889u.com

www.00889r.com

www.00889t.com

www.00889v.com

www.00889s.com

www.00889w.com

www.00889z.com

www.00889x.com

www.00889y.com

www.hg2033.net
www.hg2033.org
www.hg2033.cm
www.hg8.vc
www.hg1088.vc
www.hg2088.vc
www.hg3088.vc
www.hg0088a.com
www.hg0088.com.cm
www.01hg0088.com
www.884.cc
www.774.cc
www.js58111.com
www.js58222.com
www.js58333.com
www.js58123.com
www.js57666.com
www.js57788.com
www.js66988.com
02hg0088.com
www.03hg0088.com
www.04hg0088.com
www.hg11.cc
www.0088bf.com
www.05hg0088.com
www.333565.com
www.06hg0088.com
www.07hg0088.com
www.09hg0088.com
www.hga008.xxx
10hg0088.com
www.2234.cc
www.2234.so
www.2234.im
www.vip6060.com
www.vip3301.com
www.vip3302.com
www.vip3303.com
www.vip3304.com
www.vip3305.com
www.vip3306.com
www.vip3307.com
www.vip3308.com
www.vip7701.com
www.vip7702.com
www.vip7703.com
www.vip7704.com
www.vip7705.com
www.vip9901.com
www.vip9902.com
www.vip9903.com
www.vip9904.com
www.vip9905.com
www.vip9906.com
www.vip9907.com
www.vip3301.cc

www.vip3302.cc

www.vip3303.cc
www.vip3304.cc
www.vip3305.cc
www.vip3306.cc
www.vip3307.cc
www.vip3308.cc
www.vip7701.cc
www.vip7702.cc
www.vip7703.cc
www.vip7704.cc
www.vip7705.cc
www.vip9191.com
www.vip2388.com
www.jjss678.com
www.jjss789.com
www.js333.org
www.js332211.com
www.js56789.com
www.js2016.com
www.js0707.com
www.js67777.com
www.js456789.com
www.js00020.com
www.js00019.com
www.js00018.com
www.js00017.com
www.js00015.com
www.js00014.com
www.js00013.com
www.js00016.com
www.828000.com
www.pj828000.com
www.828000a.com
www.828000b.com
www.828000c.com
www.828000d.com
www.828000e.com
www.828000f.com
www.828000g.com
www.828000h.com
www.828000i.com
www.828000j.com
www.828000k.com
www.828000l.com
www.828000n.com
www.828000m.com
www.828000o.com
www.828000p.com
www.828000q.com
www.828000r.com
www.828000s.com
www.828000t.com
www.828000u.com
www.828000v.com
www.828000w.com
www.828000x.com
www.828000y.com
www.828000z.com
www.828000z.com
www.pj111111.com
www.vip7088.com
www.app0088.com
www.vip1010.com
www.yLc0088.com
www.hg666777888.com
www.hg66644.com
www.443839.com
www.0088tz.com
www.0088ty.com
www.0088kh.com
www.vip3601.com
www.vip3602.com
www.vip3603.com
www.vip3604.com
www.vip3605.com
www.vip3606.com
www.vip3607.com
www.hg123555.com
www.vip0991.com
www.995060.com

www.0088x.com

www.188bet.so
www.hga008.xxx
www.ccrr258.com

www.vip111.so

www.vip222.so

www.vip333.so

www.vip444.so

www.vip555.so

www.vip666.so

www.vip888.so

www.vip999.so

www.hga018.xxx
www.hg0016.com
www.hg2033.com
dwz.cn/hg0088so
www.hg22.cc
www.0088a.com
www.hg0088.xxx
www.969396.com
www.hg0088365.com
www.hg33.cc
112-78-26-130.com
www.hg6767a.com
www.hg6767b.com
www.hg6767c.com
www.hg6767d.com
www.hg6767e.com
www.hg6767f.com
www.hg6767g.com
www.hg6767h.com
www.hg6767i.com
www.hg6767j.com
www.hg6767k.com
www.hg6767l.com
www.hg6767m.com
www.hg6767n.com
www.hg6767o.com
www.hg6767p.com
www.hg6767q.com
www.hg6767r.com
www.hg6767s.com
www.hg6767t.com
www.hg6767u.com
www.hg6767v.com
www.hg6767w.com
www.hg6767x.com
www.hg6767y.com
www.hg6767z.com
www.hg6767com.com
www.vip6767.com
www.vip6767a.com
www.vip88.so
www.vip99.so
www.vip1601.com
www.vip1602.com
www.vip1603.com
www.vip1604.com
www.vip1605.com
www.vip1606.com
www.vip1607.com
112-78-105-23.com
www.hg008899.cn
www.hg008899.com.cn
www.112-78-104-13.cn
www.hg008866.com.cn
www.hg008855.cn
www.hg008855.com.cn
www.bocaiwang.cm
www.hga3635.com
www.hga4050.com
www.hga4070.com
www.hga5010.com
www.hga6010.com
www.hga6020.com
www.hga6040.com
www.hga6080.com
www.hga6090.com
www.hga8890.com
www.hga9009.com
www.hga9010.com
www.hga9080.com
www.hga9818.com
www.hga9838.com
www.hga9930.com
www.hga0135.com
www.hga0137.com
www.hga0136.com
www.hga0205.com
www.hga0206.com
www.hga3882.com
www.hga3883.com
www.hga3884.com
www.hga3885.com
www.hga3878.com
www.hga4060.com
www.hga5070.com
www.hga6030.com
www.hga6050.com
www.hga7050.com
www.hga7080.com
www.hga8030.com
www.hga8860.com
www.hga8870.com
www.hga9020.com
www.hga9040.com
www.hga9050.com
www.hga9060.com
www.hga9070.com
www.hga0207.com
www.hga0209.com
www.hga0301.com
www.hga0302.com
www.hga0305.com
www.hga0306.com
www.hga0308.com
www.hga0307.com
www.hga0309.com
www.hga0331.com
www.hga0332.com
www.hga0334.com
www.hga0335.com
www.hga0337.com
www.hga0339.com
www.hga0601.com
www.hga0602.com
www.hga0603.com
www.hga0604.com
www.hga0605.com
www.hga0771.com
www.hga0772.com
www.hga0773.com
www.hga0774.com
www.hga0775.com
www.hga0776.com
www.hga1160.com
www.hga1161.com
www.hga1162.com
www.hga1163.com
www.hga1164.com
www.hga1165.com
www.hga1167.com
www.hga1168.com
www.hga3001.com
www.hga3002.com
www.hga3004.com
www.hga3005.com
www.hga3006.com
www.hga3007.com
www.hga3008.com
www.hga3009.com
www.hga3010.com
www.hga3020.com
www.hga3040.com
www.hga3050.com
www.hga3060.com
www.hga3080.com
www.hga3090.com
www.hga3301.com
www.hga3302.com
www.hga3304.com
www.hga3305.com
www.hga3306.com
www.hga3307.com
www.hga3308.com
www.hga3309.com
www.hga3310.com
www.hga7020.com
www.hga7030.com
www.hga7040.com
www.hg0088j.cc
www.hg0088r.cc
www.hg0088f.cc
www.hg0088k.cc
www.hg0088a.cc
www.hg0088q.cc
www.hg0088s.cc
www.hg0088t.cc
www.hg0088e.cc
www.hg0088h.cc
www.hg0088u.cc
www.hg0088d.cc
www.hg0088l.cc
www.hg0088b.cc
www.hg0088z.cc
www.hg0088c.cc
www.hg0088x.cc
www.hg0088m.cc
www.hg0088o.cc
www.xx0099.com
www.bjly555.com
www.hg68.cc
www.312388.com
www.505599.com
www.393789.com
www.460111.com
www.hg2046.com
www.yh768.com
www.hg123555.com
www.yh8888.cn
www.0238.cc
www.6666hgw.com
www.898345.com
www.hg0088hgw.com
www.yh2080.com
www.88bet.cc
www.bet356999.com
www.bocai888.cc
www.bocai008.com
www.dj908.com
www.hg0088.jp
www.hg0088crown.com
www.000hg0088.com
www.0088ee.com
www.0088jj.com
www.hg02220.com
www.hg7707.org
www.hg7707.in
www.hg7707.biz
www.hg7707.co
www.hg7707.la
www.hga008.im
www.hg33303.com
www.hg888.vc
www.hg8888.vc
www.hg88.vc
www.hg88888.vc
www.hg22244.com
www.16pu.cc
www.0088.vc
www.bet345.cc
www.bet345.org
www.5153.org
www.093905.com
www.003090.com
www.097230.com
www.098507.com
www.097073.com
www.065907.com
www.358248.com
www.575874.com
www.787476.com
www.hg1088.cz
www.hg2088.pro
www.hg3088.se
www.so360.cm
www.bet365v.co
www.mshishicai.co
www.mshishicai.net
444 xxx